Burgerlijk Wetboek
Boek III - Titel  VIII. - Huur

Hoofdstuk III. - Huur van werk en van diensten.

Art. 1779

Afdeling I. - Huur van dienstboden en werklieden. Art. 1780-1781

Afdeling II. - Ondernemers van vervoer te land en te water. Art. 1782-1786

Afdeling III. - Bestekken en aannnemingen. Art. 1787-1799