Burgerlijk Wetboek
Boek III - Titel  VIII. - Huur

Hoofdstuk IV. - Veepacht.

AFDELING I. - ALGEMENE BEPALINGEN.
Art. 1800-1803
AFDELING II. - EENVOUDIGE VEEPACHT.
Art. 1804-1817
AFDELING III. - VEEPACHT BIJ HELFTEN.
Art. 1818-1820
AFDELING IV. - VEEPACHT DOOR DE EIGENAAR TOEGESTAAN AAN ZIJN PACHTER OF ZIJN DEELPACHTER.
§ I. VEEPACHT AAN DE PACHTER TOEGESTAAN.
Art. 1821-1826
§ II. VEEPACHT AAN DE DEELPACHTER TOEGESTAAN.
Art. 1827-1830
AFDELING V. - CONTRACT ONEIGENLIJK VEEPACHT GENOEMD.
Art. 1831