law : lease : code
pachtwet
De pachtwet werd ingevoerd in Belgie in 1969 en nadien vele malen gewijzigd.

Bijzonder is dat een pachtovereenkomst steeds opnieuw verlengd wordt voor 9 jaar en dat de eigenaar niet zomaar kan opzeggen. Bovendien stelt de overheid de huurprijs inzake pacht vast.

juridisch advies huren en verhuren in Belgie

De pachtwet wijkt in vele opzichten af van de huurovereenkomst zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Bovendien is de pachtwet van dwingend recht. Dit betekent dat het niet is toegelaten om van de wettelijke regeling af te wijken. Ook de handelshuurwet en de woninghuurwet zijn van dwingend recht.