Afdeling I. - Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen


juridisch advies huren en verhuren in Belgie
Artikel 1714 BW anno 2007:

Behalve tegenstrijdige wettelijke bepalingen Men kan huren bij geschrift of mondeling.