Belgische woninghuurwet in 2007

Wet 20 februari 1991. - Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2:

Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder

Artikel 1. Toepassingsgebied

Artikel 1 bis

Art. 2. Staat van het gehuurde goed. (KB)

Art. 3. Duur van de huurovereenkomst

Art. 4. Overdracht van huur en onderhuur.

Art. 5. Onroerende voorheffing.

Art. 5bis. - De verplichting van de registratie van de huurovereenkomst rust op de verhuurder.

Art. 6. Indexatie.

Art. 7. Herziening van de huurprijs en de lasten.

Art. 9. Overdracht van het gehuurde goed.

Art. 10. Waarborg.

Art. 11. Verlenging wegens buitengewone omstandigheden.

Art. 11 bis : bijlagen

Art. 12. Behalve als zij er anders over beschikken, zijn de bepalingen van deze afdeling van dwingend recht.

juridisch advies huren en verhuren in Belgie

Wetsgeschiedenis: versie 2006