Wetgeving in verband met huurovereenkomsten

Huurovereenkomsten worden geregeld in het Burgerlijk Wetboek van artikel 1708 tot en met artikel 1762bis. Dit zijn de algemene regels in verband met huuroevreenkomsten. Meestal zijn deze regels niet van dwingend recht. Regels van toepassing op de huur .

Indien de huurder het eigendom gebruikt als hoofdverblijfplaats, is de woninghuurwet van toepassing .

Indien de huurder het eigendom gebruik voor zijn handel waarbij hij in contact staat met het grote publiek, dan is de handelshuurwet van toepassing .

Indien de huurder het eigendom gebruik voor de exploitatie van een landbouwbedrijf, dan is de pachtwet van toepassing. Deze wet is op maat van de boerenbond geschreven. .

Low cost juridische adviesverlening

5. Inhoudstafel Burgerlijk Wetboek