De huurwetgeving: inhoudstafel Burgerlijk Wetboek artikel 1713 tot en met 1831


HOOFDSTUK II. - HUUR VAN GOEDEREN.
Art. 1713

Low cost juridische adviesverlening


AFDELING I. - (ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE HUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN).


AFDELING II. - REGELS BETREFFENDE DE HUUROVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT DE HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER IN HET BIJZONDER


AFDELING IIbis. - REGELS BETREFFENDE DE HANDELSHUUR IN HET BIJZONDER.


AFDELING III. - REGELS BETREFFENDE DE PACHT IN HET BIJZONDER.

 


HOOFDSTUK III. - HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN.
Art. 1779


AFDELING I. - HUUR VAN DIENSTBODEN EN WERKLIEDEN.
Art. 1780-1781
AFDELING II. - ONDERNEMERS VAN VERVOER TE LAND EN TE WATER.
Art. 1782-1786
AFDELING III. - BESTEKKEN EN AANNEMINGEN.
Art. 1787-1799


HOOFDSTUK IV. - VEEPACHT.


AFDELING I. - ALGEMENE BEPALINGEN.
Art. 1800-1803
AFDELING II. - EENVOUDIGE VEEPACHT.
Art. 1804-1817
AFDELING III. - VEEPACHT BIJ HELFTEN.
Art. 1818-1820
AFDELING IV. - VEEPACHT DOOR DE EIGENAAR TOEGESTAAN AAN ZIJN PACHTER OF ZIJN DEELPACHTER.
I. VEEPACHT AAN DE PACHTER TOEGESTAAN.
Art. 1821-1826
II. VEEPACHT AAN DE DEELPACHTER TOEGESTAAN.
Art. 1827-1830
AFDELING V. - CONTRACT ONEIGENLIJK VEEPACHT GENOEMD.
Art. 1831

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com