Handelshuurwet

Toepassingsgebied: de meest kenmerkende toepassingsvoorwaarden voor de handelshuurwet is de uitoefening van een kleinhandel of een bedrijf van een ambachtsman waarbij deze in rechtstreeks contact komt met het publiek in het gehuurde goed.

Duurtijd

Overdracht van het gehuurde goed

Hernieuwing van de overeenkomst

 

Low cost juridische adviesverlening

 

2747.com / law / lease / commercial

contact

Huurrecht

Burgerlijk recht

De verkoopakte

Registratierechten

De handelshuurovereenkomst

De handelaar die een bloeiende handelszaak heeft en in contact staat met het publiek, is afhankelijk van zijn ligging, zodat hij behoefte heeft aan een systeem dat hem toelaat zijn recht om te blijven te beschermen .

1. De handelaar die in contact staat met zijn clienteel wordt beschermd door de handelshuurwet

2. De duurtijd van de handelshuurovereenkomst mag niet korter zijn dan 9 jaren