De handelshuurovereenkomst moet worden afgesloten voor een duurtijd van ministens 9 jaren

Huurovereenkomsten voor meer dan 9 jaar moeten worden overgeschreven op het hypotheekkantoor en en moet een notariŽle akte van worden gemaakt

Bovendien kan de huurder voordat de huur verstrijkt een vernieuwing van de huurovereenkomst aanvragen.

Low cost juridische adviesverlening