De huurovereenkomst en de vennootschap

Zowel huurder als verhuurder kunnen een vennootschap zijn. .

Handeslhuurwet: "Is de verhuurder een kapitaalvennootschap, dan is de in artikel 16, 1į, bedoelde weigering van hernieuwing slechts geoorloofd ten einde de hoofdzetel van het bedrijf van de verhuurder naar het gehuurde goed over te brengen of ten einde die hoofdzetel van het bedrijf uit te breiden, indien hij in een naburig goed is gevestigd." (artikel 17 handelshuurwet).