law - lease - contract

 

Het huurocntract in Belgie wanneer de verhuurder een appartement in een appartementsgebouw verhuurd waar een syndicus is aangesteld

XV. BASISAKTE - ONKOSTEN :
De huurder erkent kennis genomen te hebben van de basisakte en het reglement van medeëigendom van het gebouw waarvan het gehuurde goed deel uitmaakt. De huurder gaat de verbintenissen aan zich te schikken naar alle rechten en verplichtingen erin bedongen. Hij verklaart eveneens zich te willen gedragen naar de voorschriften van het beheersboek.
De huurder is eveneens verantwoordelijk voor alle schade aangericht door hemzelf of ondergeschikten aan de lokalen en plaatsen waarvan het gebruik gemeenschappelijk is aan al de bewoners van het gebouw.
De huurder zal bovendien boven de huurprijs ook nog dragen en betalen, het aandeel van de verhuurde goederen in de gemeenschappelijke kosten. Deze kosten begrijpen ook deze der verwarming en warm water. Het aandeel van het verhuurde goed in die kosten is bepaald in de basisakte. De huurder stort hiervoor een maandelijks voorschot van ....
De juiste afrekening wordt jaarlijks gemaakt.
Bij de afrekening van de lasten, stort de huurder of de verhuurder, al naargelang het geval, het verschil tussen de gestorte voorschotten en de werkelijke lasten aan de andere partij.
Het maandelijks voorschot zal heraangepast worden op basis van de werkelijk gedane uitgaven gedurende de twaalf vorige maanden.


Een huurovereenkomst voor een appartement dat de huurder tot hoofdverblijfplaats dient .

Contacteer de auteur van deze pagina.

Indien het echt de bedoeling zou zijn om de huurder rechtstreek met de syndicus alles te laten regelen, dan is nog een andere tekst nodig. Maar dat is niet echt goed nu ik erover nadenk. Niet dat ik U bang wil maken, maar je moet er toch rekening mee houden dat er huurders zijn die niet betalen. De syndicus gaat het dan wel aan U vragen. Dus ik denk dat het beter is dat U de tekst neemt zoals hij hierboven voorzien is. Dan betaalt de huurder naast de huurprijs provisies aan U en dan betaalt U de syndicus provisies. Nadien rekent de syndicus de kosten met U af en rekent U vervolgens de kosten met de huurder af.