De registratie van de huurovereenkomst heeft gevolgen voor de tegenstelbaarheid ingeval van overdracht van het verhuurde eigendom

De registratie is verplicht voor alle huurovereenkomsten. Daarbij moet men registratierecht betalen.

Door de registratie krijgt de huurovereenkomst een vaste datum. De registratie van de huurovereenkomst gaat fraude tegen. Die fraude zou er kunnen in bestaan dat in een huurovereenkomst een valse datum wordt vermeld.

Alleen huurovereenkomsten die vaste datum heben, zijn tegenstelbaar aan de verkrijger.

Natuurlijk kan een huurovereenkomst een eerbiedigsingsbeding bevatten. Ingeval van woninghuur en handelshuur zal de huurder bovendien van een wettelijke bescherming genieten, ook al werd de huurovereenkomst niet geregistreerd.

Maar als de huurder geen wettelijke bescherming geniet, als zijn huurovereenkomst een uitzettingsbeding bevat en de huurovereenkomst geen vaste datum heeft, dan zal een koper de huurder gewoon uit het eigendom mogen zetten.

Belgie