law - lease - description

Staat - Plaatsbeschrijving
De huurder verklaart dit eigendom goed te kennen en hij verklaart dat het zich in goede staat van onderhoud bevindt.

Aan deze overeenkomst wordt als bijlage een plaatsbeschrijving gehecht die werd opgemaakt op ....
OF OF OF OF OF
Bij deze overeenkomst zal een plaatsbeschrijving worden gevoegd, die tevens geregistreerd dient te worden. Deze plaatsbeschrijving dient opgemaakt te worden tijdens de eerste maand van bewoning.

Indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd.
Indien tussen verhuurder en huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder het goed teruggeven, zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is tenietgegaan of beschadigd.