De huurovereenkomst en de hoofdverblijfplaats

1. De huurder moet bekend maken dat hij zijn hoofdverblijfplaats wenst te vestigen in het eigendom dat hij zal huren

2. Wanneer de woninghuurwet van toepassing is heeft de wettelijke regeling van de rechten en plichten van huurder en verhuurder voorrang op wat in de huurovereenkomst is overeengekomen

Zie ook: HUUR - opzeg - waarborg

rechtinbelgie@2747.com