De huurovereenkomst en de hoofdverblijfplaats

Wanneer het duidelijk is aan de verhuurder dat de huurder zijn hoofdverblijfplaats in het gehuurde eigendom wilt vestigen, dan is de woninghuurwet van toepassing.

 

Indien de huurder in de loop van de huurovereenkomst zijn hoofdverblijfplaats wenst over te brengen naar een eigendom dat hij huurt, dan moet hij daarvoor de schriftelijke toestemming van de verhuurder hebben om de bescherming van de woninghuurwet te verkrijgen.

 

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com