De huurovereenkomst en de woninghuurwet

De wetgever heeft een speciale wettelijke regeling gemaakt waarin vele aspecten van een huuroevreenkomst worden geregeld, zoals:

- wanneer de huurder kan opzeggen;

- wanneer de verhuurder kan opzeggen;

- welke de termijn is van de huuroevreenkomst;

- hoe de huurwaarborg moet geregeld worden;

Van deze regelingen kan men niet afwijken bij onderlinge overeenkomst in de huurovereenkomst.

De wetgever is van mening dat huurders en verhuurders niet in staat zijn zelf een evenwichtige overeenkomst af te sluiten. Vandaar dat hij een regeling oplegt waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.

Alleen voor het huurovereenkomsten betreffende een hoofdverblijfplaats van de huurder werd ingegrepen door de wet. Op het huren van een vakantieverblijf is deze wettelijke regeling dus niet van toepassing. 

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com