Handelshuurwet : § 2. Duur van de handelshuur
artikel 3: Wettekst anno 2007:

....

De huurder kan evenwel de lopende huur beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode, mits hij zes maanden tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief.

....