Handelshuurwet : § 2. Duur van de handelshuur
artikel 3: Wettekst anno 2007:

....

Partijen kunnen te allen tijde de lopende huur eveneens beëindigen, op voorwaarde dat hun akkoord wordt vastgesteld bij een authentieke akte of bij een verklaring voor de rechter afgelegd.

.....