Handelshuurwet

§ 2. Duur van de handelshuur

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Ieder huurder wiens huur eindigt, mag gedurende de zes maanden die volgen op zijn vertrek, aan de lokalen een duidelijk zichtbaar bericht aanbrengen, waarbij wordt opgegeven naar welke plaats hij zijn inrichting heeft overgebracht.

Art. 6.