Woninghuurwet

Art. 3. Duur van de huurovereenkomst

§ 1. Elke huurovereenkomst bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar.

De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van een periode van negen jaar indien ten minste zes maanden voor de vervaldag door één van beide partijen een opzegging wordt betekend.

Indien binnen deze termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.

§ 2. Opzeg door de verhuuder voor eigen gebruik

§ 3. Opzeg door de verhuurder voor renovatie

§ 4. Opzeg door de verhuurder zonder motivering

§ 5. Opzeg door de huurder

§ 6. Huur van korte duur

§ 7. Huur van lange duur

§ 8. Levenslange huur

§ 9. Aanvang opzeggingstermijn

 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Opzeg van de huurder door de koper

Waar de woninghuurovereenkomsten (verplicht) geacht worden te zijn aangegaan voor een duurtijd van 9 jaar, kan de verkoop van het eigendom door de verhuurder, de huurder nog verontrusten, naast opzeg voor eigen gebruik door de verhuurder of voor renovatie.

De overdracht van het verhuurde goed wordt geregeld in artikel 9 van de woninghuurwet. De woninghuurwet voorziet in een goede bescherming van de huurder, zelfs ingeval de huurovereenkomst niet geregistreerd werd en dus geen vaste datum heeft.

De enige twee grote problemen voor de huurder anno 2006 zijn de opzeg voor eigen gebruik door de verhuurder of de opzeg voor renovatie. De kwestie bij verkoop is dat er een nieuwe verhuurder komt.

 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht