Woninghuurwet

Art. 3. Duur van de huurovereenkomst

Artikel 3 paragraaf 1 Woninghuurwet anno 2006:

§ 1. "Elke huurovereenkomst bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar.

De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van een periode van negen jaar indien ten minste zes maanden voor de vervaldag door één van beide partijen een opzegging wordt betekend.

Indien binnen deze termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd."

 
2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Belgisch Burgerlijk Wetboek

Art. 1736 BW : huurovereenkomsten van onbepaalde duur

Art. 1737 BW : opzeg van de huurovereenkomst

 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht