Meestal wordt een huurovereenkomst aangegaan voor een termijn van 9 jaar

Vooral woninghuurovereenkomsten worden aangegaan voor een termijn van 9 jaar. Er is immers tijdens de ganse duur van de overeenkomst voor de huurder mogelijk een opzeg te geven, mits een opzegtermijn van 3 maanden te respecteren

De handelshuur mag niet worden aangegaan krachtens de wet voor een duurtijd van minder dan 9 jaren. Indien men echter een huurovereenkomst voor een termijn van meer dan 9 jaren afsluit, zal de overeenkomst moeten worden overgeschreven op het hypotheekkkantoor en is dus een notariŽle akte vereist. Vandaar dat men dergelijke overeeenkomst ook vaak gewoon voor een termijn van 9 jaren gewoon onderhands vastlegt.

Ook pachtovereenkomsten kunnen niet worden gesloten voor een termijn van minder dan 9 jaren.

Voor de huur van een studentenkamer zal men echter vaak een overeenkomst voor de termijn van 1 jaar afsluiten.

Low cost juridische adviesverlening