De huurder wordt soms in het eigendom gelaten, ook al in de huurovereenkomst verstreken

"Indien de huurder, na beŽindiging van een voor een bepaalde duur bij geschrift gesloten overeenkomst, het goed zonder verzet van de verhuurder verder blijft bewonen, is er wederinhuring tegen dezelfde voorwaarden, ook wat de duur betreft."
(Bron: artikel 1738 Burgerlijk Wetboek)

Zo is het voorzien in de het gemene huurrecht.

Normaal gezien kan de verhuurder op het einde van de huurtermijn vragen aan de huurder van het eigendom te verlaten.

Op het einde de huurtijd van een huurovereenkomst is ook geen opzeg vereist.

Low cost juridische adviesverlening