De duur van een huurovereenkomst

1. Meestal bedraagt de duurtijd van een huurovereenkomst 9 jaar.

2. Behalve bij pacht, handelshuur of woninghuur mag een huurovereenkomst voor onbepaalde termijn worden aangegaan.

Low cost juridische adviesverlening

Zie ook: HUUR - opzeg

Volgende bladzijde >>