De duur van een huurovereenkomst

Een duur van 9 jaar geeft voldoende zekerheid aan de huurder dat hij kan blijven huren aan de destijds overeengekomen huurprijs.

Opeenvolgende huurovereenkomsten van korte duur zouden de verhuurder kunnen aanzetten tot het opdrijven van de huurprijs.

Huurovereenkomsten van meer dan 9 jaar moeten worden overgeschreven op het hypotheekkantoor en worden vastgesteld bij notariŽle akte. Dit brengt veel kosten met zich mee. Vandaar dat de duurtijd op 9 jaar - en niet meer dan 9 jaar - is vastgesteld.

Toch hoeft de huurder niet de volle 9 jaar af te wachten om de huur te kunnen stopzetten. De woninghuurwet voorziet immers een voor de huurder gunstige opzegmogelijkheid. Gedurende de eerste 3 jaren, is de huurder wel een wederverhuringsvergoeding verschuldigd.

 

De woninghuurwet voorziet ook in de mogelijkheid om een huurovereenkomst van minder dan 9 jaar af te sluiten. Om te vermijden dat de wettelijk bepaalde termijn van 9 jaar zou worden uitgehold in de praktijk, mogen de huurovereenkomsten van minder dan 9 jaar, maximaal voor 3 jaar zijn. Bij dergelijke huur van korte duur is er geen wederverhuringsvergoeding verschuldigd.

 

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com