De duur van een huurovereenkomst

Woninghuurovereenkomst van korte duur.

 

Men kan een woninghuurovereenkomst sluiten voor de duur van 1 jaar.

Men kan deze overeenkomst slechts 1 keer schriftelijk verlengen, zonder dat de totale duur nooit meer dan 3 jaar mag bedragen.

Heeft men de overeenkomst niet schriftelijk verlengd, en de huurder blijft er wonen, dan wordt het automatisch een woninghuurovereenkomst voor de duurtijd van 9 jaar, te rekenen vanaf het aangaan van de overeenkomst.

Low cost juridische adviesverlening

 

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com