Bijvoorbeeld de huur van een garage.

De wet bepaalt dat deze overeenkomsten per maand kunnen worden opgezegd.

In huurovereenkomsten van onbepaalde duur kan men een opzeg-regeling uitwerken. Bijvoorbeeld voor de huur van een garage, kan men bepalen dat het eerste jaar niet kan worden opgezegd en dat de opzegtermijn 3 maanden bedraagt.

Low cost juridische adviesverlening