Verhuring en elektriciteit

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Het reglement is alleen van toepassing op installaties van na de inwerkingtreding.

Installatie van voor 1981 vallen dus niet onder het reglement.

Dit KB werd gewijzigd bij KB van 1 april 2006 (B.S. 20/04/2006) treedt in werking op 1 januari 2007.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht