Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel VIII. - Huur - Hoofdstuk II. - Huur van goederen

Afdeling I. - Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen

(Art. 1736: huurovereenkomsten van onbepaalde duur)

Artikel 1737 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:

"Indien de huur bij geschrift is aangegaan, eindigt zij van rechtswege wanneer de bepaalde tijd verstreken is, zonder dat een opzegging is vereist."

 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Woninghuurwet

In deze wet heeft de wetgever voorzien dat de huurovereenkomst nooit eindigt door het verstrijken van de duurtijd. Hier heeft de wetgever het doen van een opzeg vereist en dit zowel voor de huurder als voor de verhuurder anno 2006.

Artikel 3. Duur van de huurovereenkomst

 

Burgerlijk Wetboek: gemeen huurrecht

Wie geen opzegmogelijkheid heeft voorzien in een huurovereenkomst van bepaalde duur, zal deze overeenkomst ook effectief tot de bepaalde termijn moeten uitvoeren, behoudens bijvoorbeeld:

- wanprestatie van 1 van de partijen

- de huurovereenkomst valt onder bijzondere wetten (woninghuurwet)

- onderling akkoord van huurder en verhuurder

 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht