De huurovereenkomst en de kosten ten laste van de huurder en verhuurder

1. De kosten van water, verwarming, electriciteit en onderhoud vallen ten laste van de huurder

2. De kosten voor herstellingen van geringe omvang, vallen ten laste van de huurder

3. Herstellingen die louter te wijten zijn aan slijtage vallen steeds ten laste van de verhuurder