Onteigening van de eigenaar die zijn eigendom verhuurde

1. In de huurovereenkomst kan hij zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitsluiten