huurovereenkomst en het landbouwbedrijf: pacht

1. Zodra men verhuurt aan iemand die het eigendom gebruikt voor zijn landbouwbedrijf, wordt de pachtwet van toepassing. De huurder wordt dan pachter genaamd

2. Indien de eigenaar het eigendom wilt verkopen, moet hij het voorkooprecht aan de pachter aanbieden

3. De eigenaar wordt in zijn inkomstenbelasting belast op een foraitair bedrag op basis van het kadastraal inkomen.

rechtinbelgie@2747.com