Schenking van het verhuurde eigendom

Schenking is een overdracht van het verhuurde eigendom. Net zoals bij verkoop, zal de nieuwe eigenaar andere rechten hebben. In de wet worden alle overdachten van het verhuurde eigendom gelijk behandeld als overdracht.

Wanneer de eigenaar zijn goed wegschenkt, wordt dat anno 2006 in feite gelijk gesteld met de situatie waarin de eignaar zijn verhuurde eigendom verkoopt.

 

2747.com / law / lease / gift

contact

Publiek recht Burgerlijk recht