Woninghuurwet : Waarborg : artikel 10 : commentaar :

ofwel een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling,

ofwel een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt de waarborg progressief samen te stellen,

ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling.