law - lease - guarantee

Zekerheidsrechten inzake verhuring en vruchtgebruik

Verhuurder en huurder komen normaal vrij overeen of zij een huurovereenkomst wensen aan te gaan en welke zekerheden (huurwaarborg, borgstelling door ouders) zij wensen.

 

Dwingende recht

De Woninghuurwet laat partijen niet toe vrij te regelen welke zekerheden zij wensen inzake de huurovereenkomst. Volgende regels zijn van toepassing enkel en alleen inzake de huurwaarborg:

- een huurwaarborg mag maximaal drie maanden huur bedragen

- de huurwaarborg moet op een speciaal daartoe bestemde bankrekening worden geplaatst

1. In de woninghuurwet is voorzien dat de verhuurder maximaal 3 maanden huur als waarborg mag vragen. Bovendien moet deze waarborg gestort worden op een afzonderlijke bankrekening

Inzake het vruchtgebruik

De vruchtgebruiker is verplicht borgstelling te verschaffen. De vruchtgebruiker kan worden vrijsgesteld van brogstelling te verschaffen.

 

 

2747.com / law / lease / guarantee

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht