De huurwaarborg

De eigenaar kan eisen dat er een zeer hoge waarborg wordt gesteld bij het sluiten van een huurovereenkomst.

In de woninghuurwet wordt echter bepaald dat deze maximaal 3 maanden huurprijs mag bedragen.

law - lease - guarantee