Handboek algemeen huurrecht

Begripsomschrijving

Definiering

Definitie in het Burgerlijk Wetboek
Kenmerken
Soorten huur
Onderscheid met andere overeenkomsten en rechtshandelingen

Essentiele bestanddelen

Prijs
Zaak

Partijen bij de overeenkomst

Overeenkomsten met de overheid
De regel van artikel 1712 van het Burgerlijk Wetboek
Bijzondere regels
De vorm van de verhuring
Fiscale bepalingen

Huur en goederenrecht

De verhuring door een beperkt zakelijk gerechtigde
Verhuring dooir een vruchtgebruiker
Verhuring door een erfpachter of opstalhouder
Verhuring door een mede-eigenaar

De gelijkenissen en verschillen tussen huur en zakelijke gebruiks- en genotsrechten
Vruchtgebruik en huur
Erfpacht en huur
Opstal en huur