Handboek algemeen huurrecht

Geldigheidsvoorwaarden

Wilsovereenstemming en wilsgebreken
Wilsovereenstemming
1. Huurovereenkomst via testament
2. Huurovereenkomsten en multiculturele samenleving

Wilsgebreken
A. Dwaling
B. Bedrog
C. Dwang of geweld
D. Benadeling


Handelingsbekwaamheid en vertegenwoordiging
Natuurlijke personen en handelingsbekwaamheid
A. Algemene handelingsonbekwamen
B. Gedeeltelijke handelingsonbekwamen

Rechtspersonen
A. Vennootschappen
B. Verenigingen

Bijzondere personen
A.
B.
C.
D.. De mede-eigenaar van een onverdeeld goed
E.
F. Lasthebber
G. Vastgoedmakelaar
H. Gehuwden en samenwonenden


Een geoorloofd en bepaald voorwerp


Een geoorloofde oorzaaak