Handboek algemeen huurrecht

Vorm, bewijs en interpretatie van de huur

Vorm en bewijs van de huur

Schriftelijke huurovereenkomsten
- Registratie
- Overschrijving op het hypotheekkantoor


Huurovereenkomsten aangegaan zonder geschrift
A. Bewijs van het bestaan van de huur:
- toepassing van artikel 1715 BW
- Huur die nog niet ten uitvoer werd gebracht
- Huur met begin van uitvoering

B. Bewijs van de modaliteiten van de huur:
- aanvangsdatum,
- huurprijs,
- duur,
- wijziging van de modaliteiten,
- opzegging en verlenging van de huur.

Bijzondere huurregimes en bewijs in handelszaken