Handboek algemeen huurrecht

Rechten en verbintenissen van de huurder

Verplichting om te stofferen met voldoende huisraad


Betaling van huurprijs en kostenVerplichting tot gebruik als een goede huisvader volgens de overeengekomen bestemming


Uitvoeren van veranderingswerken door de huurderVerbintenis tot teruggave van het gehuurde goed en tot vergoeding van huurschadeAansprakelijkheid van de huurder voor brand