Handboek algemeen huurrecht

Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst

Duur

Duur van een schriftelijke overeenkomst
Indien de partijen impliciet noch expliciet een duur zijn overeengekomen, wordt de huur op grond van artikel 1736 van het Burgerlijk Wetboek geacht per maand te zijn gesloten en kan worden opgezegd met een opzeggingstermijn van 1 maand.

Duur van een mondelinge overeenkomst

Opzegging

Definitie en kenmerken
Vorm: vormvrije rechtshandeling
Inhoud van de opzegging: geen inhoudelijke vereisten
Tijdstip: wanneer partijen dit wensen
Aan wie en door wie met worden opgezegd
Opzeggingstermijn
Opzeggingsvergoeding


Verlenging en stilzwijgende wederverhuring

Stilzwijgende wederverhuring