Handboek algemeen huurrecht : Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst

Duur van een mondelinge huurovereenkomst

Artikel 1758 van het Burgerlijk Wetboek

De duur van  andere mondelinge huurovereenkomsten is onduidelijk.