Handboek algemeen huurrecht : Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst

Opzeggingstermijn

De inachtneming van een opzeggingstermijn kan zowel contractueel als wettelijk opgelegd zijn.

Contractueel
Huidige overeenkomst kan worden opgezegd mits eerbiediging van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Wet
artikel 1736 van het Burgerlijk Wetboek

Opzeggingstermijn