Handboek algemeen huurrecht : Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst

Opzeggingsvergoeding


In de huurovereenkomst kan een opzeggingsvergoeding worden voorzien.


Dergelijke opzeggingsvergoeding is geen schadebeding: dat beding legt de schadevergoeding forfetair vast ingeval van een fout van de medecontractant. De opzeggingsvergoeding is een recht dat men heeft. Dit is van belang omdat overdreven schadebedingen door de rechter kunnen worden herleid krachtens artikel 1226 BW. Toch bestaat hierover juridische onzekerheid omdat opzeggingsvergoedingen in feite ook een schadevergoedend karakter hebben.