Handboek algemeen huurrecht

Schorsing en beeindiging van de huurovereenkomst naar gemeen recht

De schorsing krachtens de exceptie van niet-uitvoeringDe ontbinding wegens wanprestatie


Strafbedingen in het algemeen en wederverhuringsvergoedingen in het bijzonder


Risicoleer en de ontbinding van rechtswege wegens vergaan van de zaak


Nietigverklaring van de huurovereenkomst


Oorzaken die niet de beeindiging met zich meebrengen
Overlijden van huurder of verhuurder
Failissement van huurder of verhuurder