Handboek algemeen huurrecht

Overdracht van huur en onderhuur

Mogelijkheid om de huur over te dragen of onder te verhuren

Contractuele beperkingen aan de mogekijkheid tot overdracht van huur of onderhuur
A. Mogelijkheid tot contractuele afwijking
B. Verzaking aan het contractuele verbod
C. Schending van het contractuele verbod

Wettelijke afwijkingen van de mogelijkheid tot overdracht van huur of onderhuur
A. Afwijkingen bepaald in de woninghuurwet, de handelshuurwet en de pachtwet.
B. Afwijkingen bepaald in artikel 1717 BW

Gevolgen van huuroverdracht en onderverhuring

Gevolgen van de overdracht van huur
1. De cessieovereenkomst heeft gevolgen vanaf het ogenblik dat er wilsovereenstemming bestaat (huuroverdracht).
2. De verhuurder krijgt 2 schuldenaars.
3. De huuroverdracht moet aan de verhuurder ter kennis worden gebracht om aan hem tegenstelbaar te zijn.

Gevolgen van onderverhuring
A. De onderhuur heeft als een "res inter alios acta" geen invloed op de rechtsverhouding tussen verhuurder en de huurder.
B. Tussen de onderverhuurder en de onderhuurder wordt een aparte huurovereenkomst gesloten.
C. Tussen de onderhuurder en de hoofdverhuurder bestaat geen rechtstreekse rechtsverhouding.