Handboek algemeen huurrecht : Overdracht van huur en onderhuur

Contractuele afwijking aan de mogekijkheid tot overdracht van huur of onderhuur

In de praktijk verbieden contractuele clausules in huurovereenkomsten de mogelijkheid om onder te verhuren of de huur over te dragen.

Artikel 1717 BW laat dit toe.