Handboek algemeen huurrecht : Overdracht van huur en onderhuur

Schending van het contractuele verbod om de huur over te dragen of onder te verhuren


De uitvoering in natura van de overeenkomst kan worden nagestreefd in de vorm de uitzetting van de derde (huurovernemer / onderhuurder).

De verhuurder zou ook schadevergoeding kunnen eisen (uitvoering bij equivalent).

De verhuurder zou de ontbinding van de huuovereenkomst kunnen vorderen.