Handboek algemeen huurrecht : Overdracht van huur en onderhuur

Gevolgen van de overdracht van huur


Volgens de klassieke opvatting is artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek een overdracht van schuldvordering.

Schulden zijn niet overdraagbaar.
De huurder blijft dus ingeval van overdracht van huur gehouden de huurdersverbintenissen na te komen.
De verhuurder krijgt dus 2 schuldenaars.

De overdracht van een contract als gemeenrechtelijke rechtsfiguur is niet wettelijk geregeld.


In de praktijk hebben partijen soms het vervangen van de huurder door nieuwe huurder op het oog.

De verhuurder staat dan toe dat de oorspronkelijke huurder bevrijdt wordt. De verhuurder heeft dan nog maar 1 schuldenaar: de nieuwe huurder.