Handboek algemeen huurrecht :

Verkoop van het verhuurde goed

De wettelijk geregelde tegenwerpelijkheid van een huurovereenkomst:

Artikel 1743 van het burgerlijk Wetboek
- A. Toepassingsgebied: verkoop, ruil, schenking, inbreng in vennootschap, ...
- B. Authentieke huur of huur met vaste dagtekening
- C. Huur zonder vaste dagtekening: res inter alios acta.

Artikel 1 van de Hypotheekwet: huurovereenkomsten voor langer dan 9 jaar.

Artikel 1575 van het Gerechtelijk Wetboek: overschrijving van het beslagexploot.

De conventioneel geregelde tegenwerpelijkheid van een huurovereenkomst:

Artikel 1743 van het burgerlijk wetboek is van suppletief recht.

De verkoopakte kan een clausule bevatten waarin bedongen wordt dat de koper de bestaande huurovereenkomst moet naleven, Dit is een eerbiedigingsbeding.

De wettelijke grondslag voor een dergelijke verplichting van de koper in het voordeel van de huurder ligt in artikel 1121 (beding ten behoeve van een derde) en 1165 van het Burgerlijk Wetboek.